CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

I.MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN

Missxushop.com không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác.
Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ cửa hàng.
Khi bạn liên hệ đăng ký dịch vụ hoặc đặt hàng, thông tin cá nhân mà Missxushop.com thu thập bao gồm:
   • Họ và tên
   • Địa chỉ
   • Điện thoại
Ngoài thông tin cá nhân là các thông tin về dịch vụ
   • Tên sản phẩm
   • Số lượng
   • Thời gian giao nhận sản phẩm

II.PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được Missxushop.com sử dụng trong nội bộ cửa hàng và cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:
   – Hỗ trợ khách hàng
   – Cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ
   – Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ và thông tin qua trang web của chúng tôi theo yêu cầu của bạn
   – Chúng tôi có thể sẽ gửi thông tin sản phẩm, dịch vụ mới, thông tin về các sự kiện sắp tới hoặc thông tin tuyển dụng nếu quý khách đăng kí nhận email thông báo.
   – Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin bạn cung cấp để hỗ trợ quản lý tài khoản khách hàng; xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của bạn.

III.THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Đối với thông tin cá nhân,Missxushop.com chỉ xóa đi dữ liệu này nếu khách hàng có yêu cầu, khách hàng yêu cầu gửi mail về missxushop@gmail.com

IV.ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Hộ Kinh Doanh Missxu & Dress Up
Địa chỉ: 182/10 Lê Văn Sỹ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP. HCM.
Điện thoại: 0902817470
Website: Missxushop.com
Email: missxushop@gmail.com
MST: 8109580120
Giấy phép ĐKKD: 41P8020482

V.PHƯƠNG TIỆN VÀ CÔNG CỤ ĐỂ NGƯỜI DÙNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA MÌNH

Thông tin cá nhân khách hàng được thực hiện thu thập qua số điện thoại liên hệ đặt mua sản phẩm 0777817470 hoặc 0902817470.
Bạn có thể liên hệ số điện thoại trên hoặc email missxushop@gmail.com để yêu cầu Missxushop.com chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

VI.CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG
Tại Missxushop.com, việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là rất quan trọng, bạn được đảm bảo rằng thông tin cung cấp cho chúng tôi sẽ được mật. Missxushop.com cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ người nào khác. Missxushop.com cam kết chỉ sử dụng các thông tin của bạn vào các trường hợp sau:
   – Nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng
   – Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại
  – Khi cơ quan pháp luật có yêu cầu.
Missxushop.com hiểu rằng quyền lợi của bạn trong việc bảo vệ thông tin cá nhân cũng chính là trách nhiệm của chúng tôi nên trong bất kỳ trường hợp có thắc mắc, góp ý nào liên quan đến chính sách bảo mật của Missxushop.com, vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0902817470 hoặc email missxushop@gmail.com