Hướng dẫn đặt hàng

 

Bước 1

Chọn size cho sản phẩm

 

Bước 2

Chọn màu cho sản phẩm

 

Bước 3

Click vào nút Mua hàng

 

Bước 4

Click vào nút Xem Giỏ Hàng để xem thông tin của sản phẩm trước khi thanh toán

 

Bước 5

Click vào nút Tiến Hành Thanh Toán để chuyển đến trang thanh toán sản phẩm

Nhập Mã ưu đãi (nếu có)

Click vào nút Áp dụng để sử dụng sau khi đã nhập Mã ưu đãi

 

Bước 6

Nhập đầy đủ thông tin cá nhân (yêu cầu bắt buộc) có dấu (*)

Click vào nút Đặt Hàng sau khi đã nhập đầy đủ thông tin cá nhân

 

Bước 7

Đặt hàng thành công

Hiển thị chi tiết đơn hàng và địa chỉ thanh toán